Beagle to rasa, której początków upatruje się jeszcze w XVI wieku. Bezsprzecznie łączy się także losy tej rasy z Anglią. Psy tej rasy były bowiem stałymi uczestnikami angielskich polowań ich nieco mniejsze kopie były zaś ulubieńcami ówczesnej arystokracji i monarchii. Zgodnie z obowiązującym wzorem kwalifikacyjnym przynależy do grupy 6. W grupie tej znajdują się psy