Doberman w bardzo potocznym i nieco też stereotypowym myśleniu o tej rasie nie cieszy się niezbyt dobrą sławą. Rasa ta została zapoczątkowana przez F. Dobermanna (od swego założyciela wzięła zresztą swą nazwę). Był to człowiek wielu mniej i bardziej chwalebnych profesji takich jak poborca podatkowy, rzeźnik, grabarz czy hycel. Nic więc dziwnego, że potrzebował on