Już sama nazwa owczarka staroangielskiego wskazuje na to, że nie jest to rasa, która pojawiła się wczoraj. Za przodków tej rasy uważa się psy, które zostały przywiezione na angielskie ziemie jeszcze przez Rzymian. Początkowo psy te były wykorzystywane głównie do pilnowania pasących się owiec przed sforami wilków. Około X wieku średniowieczna Anglia w dużym stopniu