Kynologów zawsze zastanawiało pochodzenie ras psów. O rasie rottweilerów wiadomo całkiem sporo. W Europie pojawiły się one dzięki Rzymianom. Historię rottweilerów dzielą jednakowo szwajcarskie psy pasterskie, czyli psy rzeźnickie i zaganiające. Szczątki zwierząt zaganiających zostały znalezione przez archeologów wzdłuż starych, rzymskich tras komunikacyjnych. Nie ma jednak innych, niezbitych dowodów na potwierdzenie tej teorii. Na przykład,