Pies Ogar Polski – informacje

Ogar polski to pies, który funkcjonował na polskich ziemiach od dawna. Najprawdopodobniej pierwsze psy gończe trafiły na nasze ziemie za sprawa krzyżowców, którzy mieli je przekazać Kazimierzowi Wielkiemu. Psy te były bezpośrednimi potomkami psów św. Huberta, które dały początek niemal wszystkim rasom psów gończych. Ogar polski nieco wyróżniał się na tym tle. Był to pies duży, wykorzystywany głównie do polowania na grubszą zwierzynę. Losy ogara polskiego były niezmiennie związane z losami Polski.

Zdjęcie znalezione na stronie Psy-pies.com

Nie obce więc są mu trudniejsze momenty naszej historii, takie jak rozbiory, powstania, wojna i okupacja. Szczególnie ucierpiał on podczas drugiej wojny światowej. Po jej zakończeniu można było mówić praktycznie o zaniku tej rasy. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy bardo zaangażowali się w odbudowe rasy ogara polskiego. Nieocenione na tym polu są między innymi zasługi półkownika Kartawika. Owszem pies ten nie jest już w chwili obecnej tak popularny, jak kiedyś. Gdyby jednak nie prace półkownika w ogóle nie moglibyśmy mówić o jego istnieniu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *